คลินิกหัวใจ

คลินิกหัวใจ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : คลินิกหัวใจ รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์  ให้บริการตรวจวินิจฉัย  และรักษาโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มอาการทางระบบหัวใจ รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรมหัวใจ ด้วยการใช้เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกที่ทันสมัย  ได้แก่ ตรวจหาความผิดปกติด้วยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24-48 ชั่วโมง การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  การอัลตร้าซาวด์หัวใจ การเดินสายพาน    การบริการ : การตรวจคัดกรองเบื้องต้น : ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo) ตรวจเพื่อบันทึกการทำงานของหัวใจ  24  ชั่วโมง (Holter) แพทย์ประจำศูนย์ :