คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : คลินิกอายุรกรรม ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างครบวงจรด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยทีมอายุรแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภา และพยาบาลวิชาชีพที่ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง การบริการ : อายุรกรรม : ตรวจวินิจฉัยโรคทางอายุรกรรมทั่วไป เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อายุรกรรมโรคไต : ตรวจ วินิจฉัยรักษาและให้คำปรึกษา ปัญหาโรคไต ไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง แพทย์ประจำศูนย์ :