คลินิกจักษุ

คลินิกจักษุ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางตา โดยจักษุแพทย์ การบริการ : วินิจฉัยความผิดปกติเกี่ยวกับตา วัดระดับการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ วัดสายตา ความโค้งกระจกตา และความดันลูกตา  ตรวจจอประสาทตา โรคต้อกระจก โรคต้อหิน แพทย์ประจำศูนย์ :

คลินิกตรวจสุขภาพ

คลินิกตรวจสุขภาพ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้รับบริการ ในทุกเพศ ทุกวัย การบริการ : ตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรโมชั่นของโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี ของบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาโรคทั่วไป ให้คำแนะนำการดูแลตนเองและครอบครัว เพื่อสุขภาพที่ดี ฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับเพศและวัย การออกใบรับรองแพทย์ การตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์ในการเข้าทำงาน หรือศึกษาต่อสถานบันต่าง ๆ และศึกษาต่อต่างประเทศ ตามเอกสารที่ผู้รับบริการแนบมา แพทย์ประจำศูนย์ :