แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็นแผนกให้บริการตรวจประเมิน รักษาฟื้นฟู ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายลดลง เนื่องจากสภาวะหรือโรคต่างๆ รวมถึงภาวะการเจ็บปวด ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ,นักกายภาพบำบัด ให้การบริการอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การบริการ : การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ Orthopedic Rehabilitation การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ อาการปวดจากการบาดเจ็บ หรืออักเสบ ของกล้ามเนื้อ และเอ็น  กระดูกหัก ข้อเคล็ด ข้อพลิก การอักเสบของข้อกระดูกและ/หรือเอ็นกล้ามเนื้อ การดูแลก่อน และหลังการผ่าตัด ที่เกี่ยวกับข้อต่อและกระดูก กระดูกสันหลัง หรือหมอนรองกระดูก ส่วน คอ หรือเอวเสื่อม ข้อไหล่ติด ข้อต่อต่างๆยึดติด กระดูกสันหลังคด เท้าผิดรูปจากสาเหตุต่างๆ เจ็บเท้า เจ็บส้นเท้า รองช้ำ บริการตรวจ ประเมิน รักษา ฟื้นฟู โรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ…