ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ให้บริการตรวจ  วินิจฉัย และรักษาโรคทางเดินอาหารและตับโดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้านทางเดินอาหารและตับ ด้วยเทคโนโลยีเครื่องแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการส่องกล้องทางเดินอาหารฉุกเฉินตลอด 24ชม. การบริการ : ตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาปัญหาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ : ตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาปัญหาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน  Gastroscopy  ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง ลำไส้ใหญ่ Colonoscopy แพทย์ประจำศูนย์ :