Header

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ | โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ให้บริการคำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง อาทิ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัย ได้แก่

  • เครื่องตรวจเอกซเรย์ Digital radiography แปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และส่งข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
  • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonograpy)
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
  • การวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI: Magnetic Resonance Imaging)
  • การตรวจวัดมวลกระดูก ด้วยเอกซเรย์พลังงานต่ำ (Dual Energy X-ray Absorption Scan)
  • การดูแลรักษา รวมถึงระบบห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International)

สถานที่

อาคาร 1 ชั้น 1

เวลาทำการ

08:00 - 20:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-40-9000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.กังวาน พงษ์ดารา

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ทรงพล พิมพ์ประสานต์

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.อานน ทัศนะบรรจง

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์