Header

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก เหมาจ่าย 2 เข็ม

ราคา 10,700.-/7,500.-

แพ็กเกจวัคซีนทางเลือก Smart Kids

ราคา 10,500.-/11,858.-

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก เหมาจ่าย 2 เข็ม

ราคา 4,990.-/9,038.-

แพ็กเกจตรวจหาเชื้อ H.Pylori

ราคา 3,300.-

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก

ราคา 180,000.-

Flash Sale 4.4 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ราคา 790.-/990.-