Header

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม Mother Class เพื่อแม่น้องและน้องในครรภ์

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ขอบคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรม Mother Class ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคลาสที่ทางโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ภูมิใจที่ได้สร้างความประทับใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ โดยมีทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่ขนเอาความรู้และเทคนิคการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์รวมถึงหลังคลอดพร้อมกับการให้ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การสอนการอาบบน้ำ การออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ รวมถึงการให้ความรู้เฉพาะสำหรับคุณแม่ควรรู้ และผู้มีประสบการณ์โดยตรงมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ

17 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม Mother Class เพื่อแม่น้องและน้องในครรภ์

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ขอบคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรม Mother Class ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคลาสที่ทางโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ภูมิใจที่ได้สร้างความประทับใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ โดยมีทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่ขนเอาความรู้และเทคนิคการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์รวมถึงหลังคลอดพร้อมกับการให้ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การสอนการอาบบน้ำ การออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ รวมถึงการให้ความรู้เฉพาะสำหรับคุณแม่ควรรู้ และผู้มีประสบการณ์โดยตรงมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ

15 กุมภาพันธ์ 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ส่งต่อความรักปลอดภัย แจกถุงยางอนามัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC จัดกิจกรรมส่งต่อความรักปลอดภัย แจกถุงยางอนามัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เนื่องในวันวาเลนไทน์ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องและปลอดภัยรวมถึงความอันตรายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัคซีนต่างๆ โดยมีน้องๆนักเรียนและคณาจารย์ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

15 กุมภาพันธ์ 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ส่งต่อความรักปลอดภัย แจกถุงยางอนามัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC จัดกิจกรรมส่งต่อความรักปลอดภัย แจกถุงยางอนามัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เนื่องในวันวาเลนไทน์ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องและปลอดภัยรวมถึงความอันตรายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัคซีนต่างๆ โดยมีน้องๆนักเรียนและคณาจารย์ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

09 กุมภาพันธ์ 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ส่งมอบความสุขต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ส่งมอบความสุขต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2567 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ นำทีมโดย นายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะผู้บริหาร มอบส้มมงคลให้แก่ผู้รับบริการ และพนักงานของโรงพยาบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล

09 กุมภาพันธ์ 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ส่งมอบความสุขต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ส่งมอบความสุขต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2567 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ นำทีมโดย นายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะผู้บริหาร มอบส้มมงคลให้แก่ผู้รับบริการ และพนักงานของโรงพยาบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล

26 มกราคม 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ เข้ารับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพจากสถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำโดยนายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นเกียรติอย่างยิ่งในการเข้ารับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพจากสถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งทางโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้ยึดมั่นปฏิบัติและรักษาคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

26 มกราคม 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ เข้ารับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพจากสถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำโดยนายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นเกียรติอย่างยิ่งในการเข้ารับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพจากสถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งทางโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้ยึดมั่นปฏิบัติและรักษาคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

26 มกราคม 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำโดยนายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ในการจัดงาน ภายใต้ธีมงาน "อาชีพในฝันของหนู ที่พิษณุเวช อุตรดิตถ์" โดยภายในงานมีบูทกิจกรรมต่างๆ อาทิ ระบายสี เพ้นท์หน้า ทายคำศัพท์ รวมถึงบูทอาหารมากมาย

26 มกราคม 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำโดยนายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ในการจัดงาน ภายใต้ธีมงาน "อาชีพในฝันของหนู ที่พิษณุเวช อุตรดิตถ์" โดยภายในงานมีบูทกิจกรรมต่างๆ อาทิ ระบายสี เพ้นท์หน้า ทายคำศัพท์ รวมถึงบูทอาหารมากมาย

26 มกราคม 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการปฏิบัติงานร่วมกันในการคุ้มครองสิทธิและให้การช่วยเหลือทางกฎหมายเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำโดยนายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการปฏิบัติงานร่วมกันในการคุ้มครองสิทธิและให้การช่วยเหลือทางกฎหมายเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว ระหว่างศูนย์พึ่งได้ OSCC (One Stop Crisis Center) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กับ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและสาธารณสุขอำเภอพิชัย ร่วมเป็นสักขีพยานการบันทึกข้อตกลง ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

26 มกราคม 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการปฏิบัติงานร่วมกันในการคุ้มครองสิทธิและให้การช่วยเหลือทางกฎหมายเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำโดยนายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการปฏิบัติงานร่วมกันในการคุ้มครองสิทธิและให้การช่วยเหลือทางกฎหมายเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว ระหว่างศูนย์พึ่งได้ OSCC (One Stop Crisis Center) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กับ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและสาธารณสุขอำเภอพิชัย ร่วมเป็นสักขีพยานการบันทึกข้อตกลง ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

26 มกราคม 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ มอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ กับ สภ.ศรีสัชนาลัย

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำโดยคุณปวีณา ยิ่งนิยม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ สภ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย มอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเสื้อสะท้อนแสงจราจร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ผู้เดินทางบนท้องถนนตระหนักถึงการใช้รถ และการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยได้รับคำขอบคุณแทนประชาชนและเจ้าหน้าตำรวจ ในการช่วยกันรณรงค์ใช่เทศกาลช่วงนี้

26 มกราคม 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ มอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ กับ สภ.ศรีสัชนาลัย

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำโดยคุณปวีณา ยิ่งนิยม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ สภ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย มอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเสื้อสะท้อนแสงจราจร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ผู้เดินทางบนท้องถนนตระหนักถึงการใช้รถ และการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยได้รับคำขอบคุณแทนประชาชนและเจ้าหน้าตำรวจ ในการช่วยกันรณรงค์ใช่เทศกาลช่วงนี้

26 มกราคม 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ มอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ กับ สภ.เมืองอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำโดยนายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์ทินวัฒน์ วินัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล และทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ มอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ผู้เดินทางบนท้องถนนตระหนักถึงการใช้รถ และการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

26 มกราคม 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ มอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ กับ สภ.เมืองอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำโดยนายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์ทินวัฒน์ วินัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล และทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ มอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ผู้เดินทางบนท้องถนนตระหนักถึงการใช้รถ และการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

26 มกราคม 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ สวัสดีปีใหม่พ่อค้าและแม่ค้า

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำโดยฝ่ายสื่อสารกรตลาด ออกจัดทำกิจกรรมสวัสดีปีใหม่พ่อค้า และแม่ค้าตลาดสดคลองโพ ตลาดสดโต้รุ่ง ตลาดสดเทศลบาล2 และเทศบาล 3 พร้อมแจกผ้ากันเปื้อนกว่า 300 ผืน และแนะนำโปรโมชั่นพิเศษของทางโรงพยาบาล ให้แก่ประชาชนที่จับจ่ายซื้ออาหารและพ่อค้าแม่ค้า โดยได้การตอบรับเป็นอย่างดี

26 มกราคม 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ สวัสดีปีใหม่พ่อค้าและแม่ค้า

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำโดยฝ่ายสื่อสารกรตลาด ออกจัดทำกิจกรรมสวัสดีปีใหม่พ่อค้า และแม่ค้าตลาดสดคลองโพ ตลาดสดโต้รุ่ง ตลาดสดเทศลบาล2 และเทศบาล 3 พร้อมแจกผ้ากันเปื้อนกว่า 300 ผืน และแนะนำโปรโมชั่นพิเศษของทางโรงพยาบาล ให้แก่ประชาชนที่จับจ่ายซื้ออาหารและพ่อค้าแม่ค้า โดยได้การตอบรับเป็นอย่างดี

25 มกราคม 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ส่งมอบความสุขส่งท้ายปี Merry Christmas 2023

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขส่งท้ายปี โดยการแต่งกาย Merry Christmas อวยพรแก่ผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ซึ่งขอให้สุขภาพแข็งแรง ต้อนรับปีใหม่ 2567

25 มกราคม 2567

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ส่งมอบความสุขส่งท้ายปี Merry Christmas 2023

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขส่งท้ายปี โดยการแต่งกาย Merry Christmas อวยพรแก่ผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ซึ่งขอให้สุขภาพแข็งแรง ต้อนรับปีใหม่ 2567

18 ธันวาคม 2566

Thank You ตัวแทนประกันและพันธมิตร

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้จัดกิจกรรม Thank You Party in The Gardens 2023 ให้แก่ตัวแทนประกันและพันธมิตร งานผ่านไปอย่างอบอุ่น สนุกสนานกับบูธเกมส์แจกของรางวัลมากมาย นำทีมนำเสนอศักยภาพการรักษาโดย นพ.วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการ รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ และมีผู้บริหารร่วมรับรองตัวแทนในงานครั้งนี้หลายท่าน

18 ธันวาคม 2566

Thank You ตัวแทนประกันและพันธมิตร

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้จัดกิจกรรม Thank You Party in The Gardens 2023 ให้แก่ตัวแทนประกันและพันธมิตร งานผ่านไปอย่างอบอุ่น สนุกสนานกับบูธเกมส์แจกของรางวัลมากมาย นำทีมนำเสนอศักยภาพการรักษาโดย นพ.วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการ รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ และมีผู้บริหารร่วมรับรองตัวแทนในงานครั้งนี้หลายท่าน

18 ธันวาคม 2566

ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC จัดการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปีเพื่อให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงแรงงาน ที่ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย

18 ธันวาคม 2566

ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC จัดการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปีเพื่อให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงแรงงาน ที่ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย

05 ธันวาคม 2566

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ เข้ารับรางวัล Green & Clean Hospital

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัล Green and Clean Hospital ระดับมาตรฐาน สถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

05 ธันวาคม 2566

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ เข้ารับรางวัล Green & Clean Hospital

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัล Green and Clean Hospital ระดับมาตรฐาน สถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

05 ธันวาคม 2566

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดมหกรรมสุขภาพ

ปัญหาสุขภาพของทุกคนจะเปลี่ยนไป โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมเชิญค้นหาคำตอบสุขภาพกับงานมหกรรมสุขภาพ

05 ธันวาคม 2566

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดมหกรรมสุขภาพ

ปัญหาสุขภาพของทุกคนจะเปลี่ยนไป โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมเชิญค้นหาคำตอบสุขภาพกับงานมหกรรมสุขภาพ