Header

แพ็กเกจใบรับรองแพทย์ 5 โรค

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ราคา 80.-/500.-

ราคา 80.-/500.-

รายละเอียด

  • สำหรับการสมัครเรียน
  • สำหรับการสมัครงาน
  • สำหรับการสมัครสอบ
  • สำหรับการทำใบขับขี่

หมายเหตุ

  • ราคานี้ไม่รวมการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม